top of page

Ribbesopper

Kantarell- og trompetsopper har ikke skiver under hatten, men butte “ribber”, som er fastvokst i hattens underside. 

 

I starten er det noen som forveksler skivesopper og ribbesopper. Med litt trening ser du at ribbesoppene har kraftige, utovervendte rynker eller grener under hatten, og disse er butte, ikke skarpe som skivene hos skivesoppene. 

Hos kantarell og traktkantarell er ribbene tydelige og fremtredende, mens hos trompetsoppene er ribbene utvisket og undersiden nesten glatt.

Det finnes ingen giftige sopper blant ribbesoppene.

bottom of page