top of page

Traktsopper


Ampulloclitocybe ~ Clitocybe ~ Infundibulicybe ~

Traktsopper kjennetegnes ved at de som oftest har traktformede hatter og nedløpende skiver.
Det finnes flere giftige arter, så vi anbefaler at du har god kunnskap om sopp før du gir deg i kast med denne gruppen! 

bottom of page