top of page

Giftige sopper

Det er minst like viktig å lære seg giftsoppene som matsoppene!

Giftinformasjonen omtaler hovedsakelig fem sopper i Norge som dødelig giftige;

hvit fluesopp, grønn fluesopp, spiss giftslørsopp, butt giftslørsopp og flatklokkehatt.

Andre sopper kan medføre alvorlig forgiftning, men gir normalt ikke dødsfall.

Det er viktig å legge sopper du er usikker på for seg selv og ikke sammen med matsoppen.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute. Døgnåpen telefon 22 59 13 00

De dødelig giftige

Andre giftsopper

Her er et lite utvalg av andre kjente giftsopper. Disse kan gi alvorlig forgiftning, men forventes ikke å gi dødsfall. NB! Det finnes flere giftsopper enn de vi viser her, så at soppen du har funnet ikke er med i denne oversikten er ingen garanti for at den ikke er giftig!

bottom of page