top of page
IMG_7855.HEIC

Giftslørsopper

~ Cortinarius rubellus ~ Cortinarius orellanus ~

DE FARLIGSTE AV ALLE

Spiss og butt giftslørsopp er de farligste soppene vi har i Norge, og det skal svært lite til for at man skal bli alvorlig forgiftet. Den spisse giftslørsoppen er ganske vanlig, mens den butte giftslørsoppen er mer sjelden.

Spiss giftslørsopp

Spiss giftslørsopp har lang sesong og du finner den mange steder i landet. Hatten er rødbrun til oransjebrun, mørkest i midten. Overflaten er litt ujevn og ruglete. Hatten kan være kjegle- til klokkeformet, men flater senere mer ut. Den har likevel nesten alltid en mer eller mindre spiss pukkel på hatten. Den kan ha rester av "slør" langs hattekanten. Skivene er mettet okerbrune til rustbrune, og ganske fjernstilte. Stilken er okergul som ung, men mørkner til rødbrun fra foten og oppover når den blir eldre. Den kan ha sikksakk-bånd som er tydeligst midt på stilken. Kjøttet er først lyst gult, senere rødbrunt.

OBS: Spiss giftslørsopp vokser i mose i sur og fattig barskog, særlig i granskog, og ofte i samme område som traktkantarell, så vær oppmerksom på ikke å få med spiss giftslørsopp i soppkurven. 

 

Butt giftslørsopp

Den butte giftslørsoppen vokser hovedsakelig sør i Norge.  Den er funnet i Aust-Agder, Telemark og Vest-Agder. Soppen er svært sjelden og vokser gjerne i kalkrike, magre løvskoger, men den kan også vokse i barskog.

 

Hatten er gulbrun til rødbrun, og virker litt fibret. Skivene er rødbrune, fjernstilte og virker litt tykke. Stilken er først lys gul, senere mer gullglinsende og til slutt mer rødbrun.

Disse to soppene kan gi livsfarlige skader på indre organer, spesielt nyrer. Det skumle med dem er at forgiftningen skjer sakte. Det kan gå mellom en og to uker før man merker symptomer på forgiftning i form av influensalignende symptomer som tørste og tretthet, og smerter i muskler, mage og nyrer (kan oppleves som ryggsmerter).

Se godt på bildene, og som nybegynner er det en klar tommelfingerregel; styr unna alle brune sopper med brune skiver!

Ta raskt kontakt med Giftinformasjonen eller lege hvis du tror du kan ha spist giftslørsopp.

Hatt:  Oransje til kanelbrun/rødbrun. Først kjegleformet, senere hvelvet. Ru overflate og oftest spiss pukkel
Underside:  Utrandete fjernstilte skiver i samme farge som hatten

Sporepulver: Brunt

Stilk:  Tynn og relativt høy, rødbrun ofte med guloransje belter. Litt tykkere ved basis
Soppkjøtt:  Gulaktig mot rødbrunt. Fast og relativt kraftig,

Lukt:  Mild lukt  - må ikke smakes på!

Voksested:  Spiss giftslørsopp er vanlig i hele landet. nordover til Nordland. Vanligst i fuktig barskog.

Sesong:  Sommer - høst

Matverdi:  DØDELIG GIFTIG!

Forgifting: Virkning inntil 14 dager etter inntak. Kan gi alvorlig nyreskade

Forveksling:  Oransjeslørsopp. Styr unna brune sopper med brune skiver! Obs! Vokser ofte sammen med traktkantarell

IMG_4022.jpeg
IMG_0207.HEIC
3F97A24B-1171-43E0-80BF-449D69611AE4_1_201_a.jpeg
D58678A8-F9E4-425A-924F-E114B550633F.jpeg

Forvekslingsarter

Det finnes flere slørsopper som ligner, blant annet oransjeslørsopp og rødbelteslørsopp. Oransjeslørsopp har lysere og tettere skiver og hygrofan hatt. Rødbelteslørsopp har røde belter på stilken. Som nybegynner er det en klar tommelfingerregel; styr unna alle brune sopper med brune skiver!

 

Spiss giftslørsopp vokser ofte i samme område som traktkantarell, så vær oppmerksom på ikke å få med spiss giftslørsopp i soppkurven. 

Ta raskt kontakt med Giftinformasjonen eller lege hvis du tror du kan ha spist giftslørsopp.

6F1E7C86-AD6F-44B0-8D95-BD44DF1576CA_1_201_a.jpeg
bottom of page