top of page
IMG_6935.HEIC

Grå jordmusserong

~ Tricholoma terreum~

TINNSOLDATEN

Grå jordmusserong heter på engelsk «grey knight» - et navn den bærer med rette. Det er noe staselig og stramt over den når den dukker opp i hopetall i skogen: Som en liten hær av små tinnsoldater som varsler om at vinteren er i anmarsj og soppsesongen  er på hell. 

Grå jordmusserong vokser i barskog, og er spiselig. Den er relativt liten og sped, men finner du først en, finner du gjerne mange! Vær obs på at den kan forveksles med pantermusserong, men den vokser i løvskog.

Hatt:  Skifergrå og fint filtet overflate
Underside:  Utrandede tette skiver, hvite mot askegrå

Sporepulver: Hvitt

Stilk:  Lys grå med fine langsgående tråder
Soppkjøtt:  Kompakt 

Lukt:  Mild lukt

Voksested:  I furuskog, gjerne kalkrikt

Sesong:  Sen høst

Matverdi:  Spiselig og god

Forveksling:  Forvekslingsfare med giftig pantermusserong

IMG_6936.HEIC
IMG_6936.HEIC
IMG_6935.HEIC
IMG_6937.HEIC
IMG_6935.HEIC
IMG_6934.HEIC
bottom of page